Váš nákup nám umožnil realizovat tyto dary.

2013

- Adopce na dálku studenta Kulanday Yesu, 19 let, Indie. 6000,- Kč. Diecézní katolická charita Hradec Králové

- Občanské sdružení zdravotně postižených, Veselská oblast:  379,- Kč (dárek pro mikulášsko-vánoční besídku)

2012

- Adopce na dálku studenta Kulanday Yesu, 18 let, Indie. 6000,- Kč  Diecézní katolická charita Hradec Králové

- Příspěvek Nadaci Charty 77 pro konto BARIÉRY na uhrazení rehabilitační léčby Klim Therapy Aničce Šmídové. 500,- Kč

- Občanské sdružení zdravotně postižených, Veselská oblast:  379,- Kč (dárek pro mikulášsko-vánoční besídku)

2011

- Občanské sdružení zdravotně postižených, Veselská oblast:  627,- Kč (dárek pro mikulášsko-vánoční besídku)

- Adopce na dálku studenta Kulanday Yesu, 17 let, Indie. 6000,- Kč   Diecézní katolická charita Hradec Králové

 

Děkujeme Vám

 

Etický kodex prodejce

Firma Soly Europe s.r.o. zavazuje:

1. Poskyvat zákazníkovi služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě.

2. Podávát správné a úplné informace.

3. Spolupráce se zákazníkem trvá i po uzavřením obchodu v průběhu celého jeho trvání.

4. Zajišťuje ochranu osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

darovaci-dohoda-nadace-charty-77-solyeurope.